เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งข้อความเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการส่งต่อกันว่องไวดังไฟลามทุ่ง ว่าน้ำมันตลาดโลกลดมากแล้ว ค่าไฟทำไมไม่ลด แถมปรับค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก

0
319

สร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชนจำนวนมาก จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร การสื่อสารของภาครัฐกับประชาชน ล้มเหลวตรงจุดไหน ไขความจริงได้จากบทความนี้…
ที่มา : พลังงานรอบทิศ : การสื่อสารเชิงรุกของภาครัฐ
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 7
บทความ: https://goo.gl/01RONZ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/453680814841932:0