เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ และนายมนูญ ศิริวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ร่วมพูดเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศในงานพบปะสมาชิก “Dinner Talk 3 ปี ERS

0
360

ยืนหยัดปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนของคนไทยทุกๆคน” อัพเดทสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ ในช่วงการเสวนา ‘อนาคตพลังงานไทย จะรุ่งหรือร่วง’ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ฯ โดยมีคุณศิริพร ไชยสุต ที่ปรึกษาบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมแบ่งปันบทเรียนที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวของนโยบายพลังงานในต่างประเทศต่อสถานการณ์ต่างๆ และบทเรียนจากบรรษัทน้ำมันแห่งชาติในต่างประเทศ

ติดตามอ่านเนื้อหาข่าวฉบับเต็มได้ที่ : https://goo.gl/V7TRe0

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/655244601352218:0