เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติให้กระทรวงพลังงานใช้วิธีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป (Competitive Bidding) แทนการเจรจาโดยตรงกับผู้รับสัมปทานเดิมในแปลงสัมปทานสองแปลงที่กำลังจะหมดอายุลงในปี 2565 และ 2566

0
363

การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปเพื่อความโปร่งใส เพิ่มความสบายใจให้กับประชาชน ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่หากบริหารจัดการไม่ดีอาจส่งผลกระทบตามมา ส่วนจะกระทบเรื่องใดบ้าง ติดตามอ่านได้ที่นี่
https://goo.gl/9WE1n8

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : ค่าความโปร่งใสที่ต้องจ่าย

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559