เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 58 คุณมนูญ ศิริวรรณ เข้าบรรยายข้อมูลเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานในประเทศ แก่สมาชิกชมรมนักลงทุนและชมรมตุลาประชาธิปไตย ณ สมาคมธรรมศาสตร์

0
291

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/417510911792256:0