เมื่อสอบถามไปยัง ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการที่ได้รับเชิญให้ร่วมรายการ’เถียงให้รู้เรื่อง’ในหัวข้อนี้

0
324

อีกคนหนึ่ง ทราบว่า

Praipol Koomsup ผมเพิ่งรับโทรศัพท์จากผู้ประสานงานของ TPBS (เมื่อประมาณสามทุ่มคืนวันที 7/6/59) แจ้งว่าจะขอตัดส่วนของนักวิชาการ (คือผมและ อ.ฐิติศักดิ์) ออกไป ซึ่งผมก็ตอบไปว่าผมไม่เห็นด้วยและจะร้องเรียนสถานี ถ้าทำจริง

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/494896924053654