เมื่อ ๔๐ ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเริ่มทำการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิงเอทานอลแบบครบวงจร จนได้เป็นแก๊สโซฮอล ส่วนไบโอดีเซล ทรงมีพระราชดำริ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดจิ๋วและต่อยอดนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยพระอัจฉริยภาพนี้ยังขจรขจายไปสู่เวทีนานาชาติด้วย และชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตเองได้ ลดการนำเข้าได้จำนวนมาก นับเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติอย่างมาก

0
334

http://bit.ly/2fglG7S

ที่มา ทิศทางประเทศไทย : ในหลวงรัชกาลที่๙ กับพลังงานไทย (ตอน ๒)

บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาพจาก : www.withcompassion.com.au

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/560630814146931:0