เยอรมัน อัดฉีดเงิน ช่วยรถไฟฟ้า

0
325

ขั้นตอนการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เวลากว่า 10 ปี และใช้งบประมาณสูงมาก

ซึ่งลักษณะภูมิศาสตร์ของแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย จะเป็นกระเปาะเล็กๆ และพบก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้ำมัน

ส่วนน้ำมันที่ค้นพบในประเทศ คิดเป็น 15% ของความต้องการใช้ในประเทศเท่านั้น

ที่มาโพสต์เรื่อง : เยอรมัน อัดฉีดเงิน ช่วยรถไฟฟ้า
Link : https://goo.gl/Im8EP3