เราเคารพและยอมรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นกับประเทศ แม้เนื้อหาในร่าง พรบ.ปิโตรเลียม จะมีบางส่วนที่ทางกลุ่มฯ ไม่เห็นด้วยก็ตาม

0
444

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/435234866686527:0