“เราเห็นว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังมีประโยชน์และมีความจำเป็นต้องคงไว้ แม้ในสภาวะปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกจะอ่อนตัวลงไม่มากนัก แต่เราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท”

0
282

ที่มี : ดร.คุรุจิต นาครทรรพ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) รายการ Zoom in เมื่อวันที่ 6 กรกฎา 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/543491182527561:0