เรื่องการผลิตปิโตรเลียมรัฐเคยให้ข้อมูลรอบด้านไหม ให้เฉพาะที่อยากให้ ให้เฉพาะข้อดี..?

0
250

#คำถามจากผู้อ่าน

Q : เรื่องการผลิตปิโตรเลียมรัฐเคยให้ข้อมูลรอบด้านไหม ให้เฉพาะที่อยากให้ ให้เฉพาะข้อดี..?

A : ภาครัฐก็ให้ข้อมูลมากพอสมควรในลักษณะข้อเท็จจริงนะครับ เช่นเว็บไซต์ของกรมเชื้อเพลิงฯ , เว็บไซต์มติ ครม. แต่คนอาจจะไม่รู้ ไม่เข้าใจ นำไปตีความต่างกัน หรือแม้แต่บิดเบือนข้อเท็จจริง พอมีการชี้แจงจากข้อมูลชุดเดียวกันก็หาว่าพูดแต่ข้อดี ทั้งนี้ข้อมูลอ่อนไหวอย่างเช่น การให้คะแนนคัดเลือกผู้ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 20 ก็เปิดเผยในเว็บไซต์ของ ครม.
http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2550/2142015.pdf ซึ่งก็ถูกฝ่ายต่อต้านนำไปบิดเบือนเช่นกัน