เรื่องพลังงานต้องฟังจากผู้รู้จริง และถ่ายทอดความจริงสู่สังคม ขอขอบคุณ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ จากงาน 1 ปี ERS ขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืน 13 พฤษภาคม 2558

0
375

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/401595060050508:0