“เหตุใด? ราคาน้ำมันไทยจึงแพงกว่าพม่า”

0
426

อันที่จริงแล้ว การเปรียบเทียบราคาน้ำมันของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ราคาเนื้อน้ำมันจะใกล้เคียงกัน แต่ด้วยแต่ละประเทศมีการเก็บกองทุนและภาษีต่างกัน จึงทำให้ราคาหน้าสถานีบริการต่างกันไปด้วย และถึงแม้โครงสร้างการเก็บภาษีและกองทุนในปัจจุบันจะทำให้ราคาขายปลีกในไทยสูงกว่าพม่าที่เก็บภาษี 10% และสูงกว่ามาเลเซียที่แทบไม่เก็บภาษีเลย แต่ในบางช่วง เช่นในอดีตที่ราคาน้ำมันแพง ประเทศไทยก็เคยใช้เงินกองทุนและภาษีดังกล่าวรักษาราคาขายปลีกไม่ให้ผันผวน

จากโพสต์ : ราคาน้ำมันบ้านเราที่แพงกว่าเพื่อนบ้านบางประเทศ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/537449663131713:0