พลังงานรอบทิศ : บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

0
291

ประเทศที่มีการจัดตั้ง NOC ส่วนใหญ่จะจำกัดบทบาทให้มีเฉพาะในกิจกรรมเชิงพาณิชย์เท่านั้น มีเพียง 8 ประเทศที่ยังให้NOC มีบทบาทในการกำกับดูแลด้วย ส่วนการมอบหมายให้ NOC เป็นผู้จัดเก็บส่วนแบ่งรายได้รัฐจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมาเป็นของตน และนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะและสวัสดิการสังคม โดยไม่ผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณ ถือเป็นช่องโหว่เสี่ยงต่อคอร์รัปชั่นและการบริหารงบประมาณ

ติดตามอ่านได้ที่นี่ : http://bit.ly/2kzorXJ

ที่มา : พลังงานรอบทิศ : บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

ภาพจาก : www.marinerthai.net