แคลิฟอร์เนียเกิดไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุด กินเนื้อที่ประมาณ 225,000 ไร่ มีผู้ได้รับผลกระทบกว่าสองแสนคน

0
285

เมื่อไม่นานมานี้ ที่แคลิฟอร์เนียเกิดไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุด กินเนื้อที่ประมาณ 225,000 ไร่ มีผู้ได้รับผลกระทบกว่าสองแสนคน

?️ แคลิฟอร์เนีย จัดว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีอัตราการอพยพของผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี และตั้งแต่ปี 2000 สถานการณ์ไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ซึ่งนอกจากสาเหตุเรื่องภัยธรรมชาติแล้ว ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2QPKCcd

? ที่มา : ไฟป่ากับภาวะโลกร้อน*

? บทความโดย : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

?️ ภาพจาก : www.mainepublic.org

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน