แค่เปลี่ยนความคิด .. ชีวิตก็จะพบแสงสว่าง (ที่ยาวนานกว่า)

0
251

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/500805386796141