แนวคิดนำพลังงานกลที่ได้จากการหมุนของพัดลมด้วยกำลังไฟฟ้า เมื่อการเปิดใช้งานในแต่ครั้งสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานกลที่ได้ด้วยการใช้แม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้าและแปลงเป็นพลังงานไปเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ หลังจากการการใช้ 2-3 ครั้งเพื่อการกักเก็บ ก็สามารถเปิดใช้งานด้วยกำลังไฟที่เก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป ยิ่งเปิดใช้งานมากเท่าไหร่ การสะสมพลังงานก็มากขึ้นเท่านั้น

0
289

ที่มา : www.energysavingmedia.com

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/408120719397942