แนวทางการปฏิรูปพลังงานเพื่อไปสู่ความยั่งยืน ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

0
304

ผู้บริโภคข่าวสารด้านพลังงานจึงควรเลือกเสพหรือรับฟังข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งที่ถูกต้อง หากแหล่งข้อมูลใดถูกพิสูจน์แล้วว่าเคยนำเสนอประเด็นที่บิดเบือน เช่น ศาลวินิจฉัยว่าข้อมูลเท็จเพราะตัดต่อเอกสาร ก็ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยง

ลิ้งค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/446

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/565414043668608