แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่อัตราการใช้ไฟฟ้าก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง การช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ จึงยังคงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ^_^

0
208

รวมพลังคนไทย ลดพีคไฟฟ้า

แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่อัตราการใช้ไฟฟ้าก็ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง การช่วยกันประหยัดไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ จึงยังคงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ^_^ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โพสต์โดย กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ERS เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2016

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/watch/?v=506296016247078