แม้จากภาพในอดีตที่เชื้อเพลิงถ่านหิน ในการผลิตไฟฟ้า จะเคยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบันได้เกิดเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (IGCC) ซึ่งช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำให้เห็นโดยประเทศญี่ปุ่น ชาติที่เตรียมพร้อมจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งต่อไป (ปี 2020) ก็ประกาศเลือกใช้โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของประเทศ

0
900

และนอกจากเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ได้รับการยอมรับแล้วนั้น การพัฒนาของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก ก็กำลังเป็นทางเลือกด้านการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของโลก http://goo.gl/eEeesD

ที่มา : พลังงานเพื่อความยั่งยืน: รู้จักเทคโนโลยี IGCC-SMR ทางเลือกผลิตไฟฟ้าในอนาคต

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

ภาพจาก : energydesk.greenpeace.org

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/505589752984371:0