แม้ทั่วโลกทำกัน…แต่วิธีเจรจากับเจ้าเก่าไม่เหมาะกับสถานการณ์ไทย รัฐจึงแถลงแล้วว่าจะมีการเปิดประมูล แต่ความท้าทายคือ ทำอย่างไรให้มีการแข่งขันมากที่สุด โปร่งใส และไม่ปล่อยให้การผลิตตกต่ำซึ่งจะกระทบต่อรายได้รัฐ อีกทั้งธุรกิจต่อเนื่องและการจ้างงาน ต้องทำเร็วที่สุดเพราะนำเข้า LNG นั้นไม่ง่ายและต้นถูกอย่างที่บางคนพูด

0
255

อ่านได้ที่…https://goo.gl/b6TDly

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : สัมปทานจะจบ ควรทำอย่างไร

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/519582168251796:0