แม้ทุกรัฐบาลจะอยากให้ราคาน้ำมันถูกๆ แต่การฝืนกลไกตลาดย่อมมีต้นทุนเสมอ เพราะน้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาตลาด และประเทศไทยต้องนำเข้ากว่า 80%

0
323

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/461861130690567:0