แม้ร่างกฎหมายดูเหมือนจะให้เอกชนบริหารโดยคัดเลือกผ่านการประมูล แต่เงื่อนไขหลายๆ อย่างนำสู่แนวโน้มในทางปฏิบัติว่า บรรษัทจะต้องรับผิดชอบประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ด้วยการจ้างเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการผลิต ทำให้บรรษัทเป็นทั้งผู้กำกับดูแลและผู้ดำเนินการ ซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล ติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่…

0
338

ที่มา : เม็กซิโกประมูลใหม่ – เปรียบเทียบ คปพ.?
โพสต์ทูเดย์ พุธ 14 ตุลาคม 2558
http://bit.ly/1MU9y4w

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/424629201080427:0