แม้ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ทั้งสองฉบับ จะผ่านความเห็นชอบในวาระแรกแล้วก็ตาม แต่กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) ก็ไม่วายออกมาคัดค้านกันอีกครั้ง คราวนี้ ยกเอาเรื่องสิทธิในการบริหารจัดการปิโตรเลียมที่ผลิตได้ว่ารัฐยังเปิดโอกาสให้กับเอกชนจัดการแทนรัฐได้

0
350

โดยกลุ่มคปพ.มองว่าเป็นการสูญเสียอธิปไตยด้านพลังงาน แถมยังเสนอให้จัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติแบบกินรวบอีกต่างหาก โดยอ้างว่าวิธีนี้จะสามารถทวงคืนอธิปไตยและอิสรภาพทางพลังงาน กลับสู่ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ความเห็นทั้ง 2 ประเด็นนี้ จะเป็นความจริงหรือเป็นแค่วาทกรรม อ่านมุมมองที่น่าสนใจได้ที่นี่ https://goo.gl/6h3eA1

บทความ พลังงานรอบทิศ : อธิปไตยและอิสรภาพทางพลังงาน(1)

ที่มาจาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

ภาพจาก : www.prachachat.net

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/507590039451009:0