แม้เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้ระดับหนึ่ง แต่การค้าโลกกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำมาก ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญปัญหานี้ โดย IMF ชี้สาเหตุเกิดจากการอ่อนตัวทางเศรษฐกิจ หลายประเทศต้องชะลอการลงทุน ลดการส่งออก-นำเข้า หันมาเน้นผลิต/ใช้จ่ายในประเทศแทน อีกทั้ง การเปิดเสรีทางการค้าก็ชะลอตัวลง หันมาใช้มาตรการกีดกันการค้ากันมากขึ้นด้วย

0
395

ติดตามอ่านได้ที่ : https://goo.gl/aWw57b

ที่มา หุ้นส่วนประเทศไทย : เศรษฐกิจไทยพึ่งพาตลาดโลกไม่ได้อีกแล้ว
บทความจาก หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 9 พฤษจิกายน 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/570785019798177:0