“แรกมีในไทย” กระทรวงพลังงานไฟเขียวโครงการนำร่องโซล่าร์รูฟท็อปเสรี แบบที่สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้ามาในระบบได้ โดยหวังให้คนไทยผลิตไฟฟ้าใช้เอง ลดไฟพีค และยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ทั้งนี้ ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีหลายครัวเรือนตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้

0
370

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/MxkZWe

ขอบคุณภาพจาก : solar d

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/643716949171650:0