แล้วตอนนี้กองทุนน้ำมันผิดกฏหมายอยู่หรือไม่

0
342
#คำถามจากผู้อ่าน

Q : แล้วตอนนี้กองทุนน้ำมันผิดกฏหมายอยู่หรือไม่ ?

A : กองทุนน้ำมันไม่ผิดกฎหมาย เพราะจัดตั้งโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 อันเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญญัติ และเพื่อให้กองทุนน้ำมันยังทำหน้าที่ในการเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้มีวัตถุประสงค์และกระบวนการบริหารกองทุนมีความชัดเจนมากขึ้

อย่างไรก็ดีมีบางประเด็นในร่าง พรบ.ที่หลายฝ่ายรวมถึงสมาชิก ERS ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสม คือ การนำเงินกองทุนน้ำมันไปใช้ในการลงทุนสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ :https://goo.gl/svLcb8