“แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช” กับพันธกิจส่งต่อองค์ความรู้แสวงหาพลังงานของคนไทย

0
537

? “แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช”
กับพันธกิจส่งต่อองค์ความรู้แสวงหาพลังงานของคนไทย*

?️ แหล่งบงกช แหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในอ่าวไทย ได้ดำเนินการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิต ภายใต้การดูแลของ ปตท.สผ. ตามพันธสัญญาที่มีต่อประเทศไทยมาตลอด 25 ปี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทย ในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมบริษัทระดับนานาชาติ

?️ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ปตท.สผ. ยังคงส่งผ่านองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรุ่นสู่รุ่น และนำความรู้ที่ได้ไปแสวงหาพลังงานในต่างประเทศ เช่นแหล่งก๊าซซอติก้า ในพม่า ซึ่งเป็นแหล่งที่บริษัทไทยอย่าง ปตท.สผ. สามารถสำรวจ พัฒนาและผลิตเองได้แบบ 100% และนำรายได้กลับสู่ประเทศไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

?️ ติดตามอ่านได้ที่ : ERS

? ที่มา : คอลัมน์หุ้นส่วนประเทศไทย

? หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ; วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

? บทความโดย : คุณพงศธร ทวีสิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

?️ ภาพจาก : PTTEPInvestorsNewsletter2018

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน