แหล่งสัมปทานที่ใกล้หมดอายุ (แหล่งบงกชและเอราวัณ) มีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้ของประเทศ และจำเป็นจะต้องรักษาระดับการผลิตให้คงที่ หากไม่มีการลงทุนในช่วง 5 ปีก่อนหมดอายุสัมปทาน ประเทศจะสูญเสียการผลิตถึง 2.3 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ทำให้รัฐเสียรายได้และค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นเพราะต้องนำเข้ามาทดแทนในส่วนที่หายไป

0
415

ที่มา : 10 ประเด็นพลังงานไทย…ที่คนไทยควรรู้
อ่านทั้งหมด : http://on.fb.me/1BU3K6V

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/391711341038880:0