โครงการผลิตพลังงานทดแทนของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

0
693

“โครงการผลิตพลังงานทดแทนของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

โครงการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ โครงการผลิตเอทานอล โครงการผลิตเชื่อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง) เป็นโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มขึ้นเพื่อค้นคว้าพัฒนาพลังงานอื่น ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์จากพืชผลเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://goo.gl/zujmdC