“โครงการผลิตพลังงานทดแทน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของในหลวง รัชกาลที่ ๙”

0
436

ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ ถือเป็นต้นแบบให้พสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด โครงการผลิตพลังงานทดแทนของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นอีกโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับไปดำเนินการสานต่อเรื่อยมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการพลังงานไทยอันหาที่สุดมิได้ ตราบถึงปัจจุบัน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2yVpkx9

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/713104072232937