“โครงการผลิตพลังงานทดแทนของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” โครงการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ โครงการผลิตเอทานอล โครงการผลิตเชื่อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง) เป็นโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มขึ้นเพื่อค้นคว้าพัฒนาพลังงานอื่น ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ประโยชน์จากพืชผลเกษตรให้คุ้มค่ามากที่สุด

0
628

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://goo.gl/zujmdC

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/559435754266437:0