โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี

0
393

เป็นข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในอาคารก่อน แต่หากมีไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือ ก็ให้ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน แต่สำหรับโครงการโซล่าร์รูฟเสรีของกระทรวงพลังงานเป็นเพียงโครงการนำร่องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่าร์รูฟไหลย้อนเข้าระบบได้ฟรี….แต่ไม่จ่ายเงินเพราะเกรงว่าค่าไฟฟ้าส่วนเกินนี้จะส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้าที่อาจจะเพิ่มขึ้น
…..สรุปแล้วนโยบายนี้จะมีข้อดีหรืออุปสรรคอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้… http://goo.gl/FvEyhb

ที่มา : พลังงานเพื่อความยั่งยืน : ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน…นำร่อง
‘โซลาร์รูฟท๊อป’เสรี
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/463928220483858:0