โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี

0
272

โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี
เป็นข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในอาคารก่อน แต่หากมีไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือ ก็ให้ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน แต่สำหรับโครงการโซล่าร์รูฟเสรีของกระทรวงพลังงานเป็นเพียงโครงการนำร่องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่าร์รูฟไหลย้อนเข้าระบบได้ฟรี….แต่ไม่จ่ายเงินเพราะเกรงว่าค่าไฟฟ้าส่วนเกินนี้จะส่งผลกระทบกับค่าไฟฟ้าที่อาจจะเพิ่มขึ้น
…..สรุปแล้วนโยบายนี้จะมีข้อดีหรืออุปสรรคอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้…http://goo.gl/FvEyhb

ที่มา : พลังงานเพื่อความยั่งยืน : ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน...นำร่อง ‘โซลาร์รูฟท๊อป’เสรี
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559