โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยเป็นอย่างไร?

0
374

โครงสร้างราคาน้ำมันของไทยเป็นอย่างไร?

ราคาขายปลีกน้ำมันของไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ต้นทุนเนื้อน้ำมันสำเร็จรูป อัตราภาษีและเงินกองทุน ค่าการตลาด ซึ่งรวมทั้งค่าขนส่ง ใช้จ่ายที่ปั๊ม ฯลฯ และส่วนกำไร กำไรมหาศาลจริงหรือ? แล้วส่วนต่างตกอยู่ที่ใคร?

ที่มาโพสต์ : Info.รวย-จน