โซล่าร์ฟาร์ม ‘อาจ’ ช่วยลดความร้อนในช่วงฤดูร้อนได้ 5 องศาเซลเซียส

0
279

นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จาก Centre for Ecology and Hydrology มหาวิทยาลัย Lancaster University ได้ศึกษาโซล่าร์ฟาร์มขนาดใหญ่ใกล้กับเมือง Swindon (ในประเทศอังกฤษ) เป็นครั้งแรก และรายงานว่าสภาพภูมิอากาศโดยรอบโซล่าร์ฟาร์มเปลี่ยนแปลงไป โดยวัดในช่วงฤดูร้อน พบว่าอุณหภูมิลดลงสูงสุด 5 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ทำการวัดอุณหภูมิ อย่างไรก็ตาม ดร. Alona Armstrong จากมหาวิทยาลัย Lancaster University กล่าวว่า ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายที่ต้องการคำตอบ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการมีโซล่าร์ฟาร์มนั้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อย่างไร ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า นอกจากที่จะสามารถผลิตพลังงานคาร์บอนต่ำจากแสงอาทิตย์ได้แล้ว เรายังได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งโซล่าร์ฟาร์มอีกบ้าง สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/29GwlYR
ที่มา: Sciencedaily

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/510059619204051