โรงกลั่นไม่ได้ผูกขาดการรับซื้อเอทานอล เพียงแต่ไม่มีผู้อื่น ใช้เอทานอล มีแต่โรงกลั่นที่ต้องรับซื้อตามนโยบายรัฐบาลเท่านั้น จึงดูเหมือนผูกขาด แต่ก็ยังมีผู้สับสนอยู่ ตอบให้กระจ่าง ดังนี้…

0
273

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/472763349600345:0