โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ

0
310

โรงไฟฟ้าพลังงานหลักอย่างก๊าซธรรมชาติยังมีความจำเป็นต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้ว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มมีบทบาทเป็นแหล่งพลังงานเสริมแต่ก็เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงเป็นช่วงๆ เท่านั้น กล่าวคือหากไม่มีลมพัด หรือไม่มีแสงอาทิตย์ เช่นตอนกลางคืน ก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้และยังมีต้นทุนสูงอยู่

จากความต้องการไฟฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากจะพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติตามไปด้วย เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าในช่วงที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ไม่ได้ ด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ประชาชนยังยอมรับได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: Forbes Energy News: https://goo.gl/u5tdEL