โรงไฟฟ้าแห่งอนาคต คอมเพล็กซ์ผลิตไฟฟ้าสะอาดจากพลังงานทดแทน

0
377

ในสาธารณรัฐ Dominican Republic มีการออกแบบอาคารผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า Exosphere ถือได้ว่าเป็นต้นแบบอาคารที่ยั่งยืน มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกใช้ในอาคาร 2 อาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่มีการติดตั้งกังหันลมเลยทีเดียว และไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังขายเข้าสู่ระบบอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีระบบและอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน มีการออกแบบระบบการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ มีการนำน้ำฝนและน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ รูปร่างหน้าตาของอาคารจะเป็นอย่างไร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2hKfysk

ที่มา: inhabitat

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/581418795401466