ใช้น้ำมันมาก ก็ควรต้องเสียภาษีมากกว่าคนที่ใช้น้อยกว่า จึงจะเป็นธรรม

0
293

Q : ประเทศนี้มีต้นทุนเป็นน้ำมันไม่ว่าจะมีรถ หรือ ไม่มีก็ตามทุกคนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน

A : ใช่! น้ำมันเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจ แต่ส่งผลต่อประชาชนทุกคนไม่เท่ากัน เห็นๆกันอยู่ว่า ราคาน้ำมันลดลงมาก แต่ค่าครองชีพแทบไม่ลดลง ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือผู้ใช้รถใช้น้ำมัน

ที่มา : โพสต์ Q&A ใช้น้ำมันมาก ก็ควรต้องเสียภาษีมากกว่าคนที่ใช้น้อยกว่า จึงจะเป็นธรรม