“ใช้น้ำมันมาก ก็ควรต้องเสียภาษีมากกว่าคนที่ใช้น้อยกว่า จึงจะเป็นธรรม”

0
327

Q : เพราะคนใช้น้ำมันต้องเสียภาษีมากกว่าคนปกติ ใช่เปล่า?

A : ภาษีสรรพสามิตนำไปช่วยซ่อม/สร้างถนน ถ้าเก็บเท่ากันหมด จะเป็นธรรมหรือครับกับคนที่ใช้น้ำมันน้อย หรือ ไม่ใช้เลย

เฉกเช่นค่าทางด่วน ใครใช้มากก็จ่ายมาก ถ้าอยากเสียภาษีสรรพสามิตน้อย ก็ใช้น้ำมันน้อย หันมาใช้ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นสิครับ

จากโพสต์ : คุณถาม-เราตอบ “ทำไมราคาน้ำมันของไทยยังแพงอยู่”

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/543939189149427:0