ใช้โซลาร์ผลิตไฟฟ้า ?

0
313

ใช้โซลาร์ผลิตไฟฟ้า ?

Q : ยุโรปเหนือมีแสงแดดต่ำกว่าไทย แต่ใช้โซลาร์ผลิตไฟฟ้าสำเร็จมานานแล้ว อย่ามาแถโกหก แทนกลุ่มทุนพลังงานเลย !

A : ไม่ทราบใครแถนะครับ แต่ที่แน่ๆ ไทยก็สำเร็จระดับหนึ่ง
กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ 5 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ~1,800 MW ทดแทนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ถึง 2 โรง แต่หากทำได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีครับ