ใช้ไฟน้อยลง มั่นคงยั่งยืน

0
303

ประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี อาจจะด้วยเศรษฐกิจดีขึ้น รายได้ประชากรสูงขึ้น มีการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีมาตรการมารองรับในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากๆ สำหรับประเทศไทย ในช่วงที่มีปัญหาต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ มาตรการเพื่อรองรับช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟสูงสุดจึงสำคัญ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ติดตามอ่านได้ที่ : https://bit.ly/2I2FglA

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย: ใช้ไฟน้อยลง มั่นคงยั่งยืน

บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

บทความโดย : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์พลังงาน

ภาพจาก : pixabay @ColiN00B

*บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน