ในงานประชุม World Economic Forum (WEF) ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย มีรายงานฉบับหนึ่งของ WEF ในเรื่อง Energy Architecture Performance Index หรือ EAPI น่าจะบอกเราได้ดีถึงจุดเริ่มต้นว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่จุดไหนในโลกนี้ และหากจะวาดฝันว่าเราต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้ว เราควรจะเดินหน้าไปอย่างไร และควรต้องปรับปรุงด้านใดเป็นพิเศษ โดยใช้ดัชนี EAPI เป็นตัววัดผล และบ่งชี้ในการกำหนดทิศทางการ “ปฏิรูปพลังงาน” ของเราให้ถูกทิศถูกทาง

0
436

ที่มา: “การวัดผลโครงสร้างพลังงานของประเทศ”
บทความจาก กรุงเทพธุรกิจ 10 มิถุนายน 2558
http://bit.ly/1GJnCAZ

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/377855802424434:0