ในจังหวะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างหนักในตอนนี้ก็มีหลาย ๆ ประเทศ เริ่มผลักดันนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานกันครั้งใหญ่ เช่น ประเทศมาเลเซีย อินเดีย และ อินโดนีเซีย

0
351

ที่ประกาศลดละเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อลดภาระทางการเงินของรัฐบาลอีกระลอก จะนำไปสู่การลอยตัวราคาน้ำมันตามกลไกตลาดโลกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นช่วงราคาเนื้อน้ำมัน ณ โรงกลั่น ที่อิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ซึ่งปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบก็จะเป็นจังหวะยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันโดยที่ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนัก

สำหรับประเทศไทยที่หลายๆ คนสงสัยว่าทำไมราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ปรับตัวลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกับการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก เหตุผลก็คือราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยมีโครงสร้างทางภาษีและกองทุนน้ำมันที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตลาดโลก แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล ในแง่ของกองทุนน้ำมันที่มีการเก็บเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ลดราคาขายปลีกในสัดส่วนเดียวกับการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลก เนื่องจากก่อนหน้านี้ช่วงกลางปีนี้ฐานะกองทุนน้ำมันเคยติดลบถึงประมาณ 9,157 ล้านบาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1BWoyOO

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/314544725422209:0