ในชนบทที่ห่างไกล ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็น รัฐจะส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในชุมชนได้อย่างไร?

0
390

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/368937819982899:0