ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่จะปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตก๊าซหุงต้ม (LPG) เก็บภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้ LPG เพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาจัดเก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์ ตัวถัง LPG ที่จะดัดแปลงนำมาติดตั้งใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้น

0
349

มาร่วมกันชี้ชัดจัดเต็มกับ คุณมนูญ ศิริวรรณ ในรายการ “ชี้ชัดจัดเต็ม ปฏิรูปประเทศไทย” ในประเด็น “เพิ่มภาษี LPG….ใช่ทางออกหรือไม่?” ร่วมกับ คุณสุรศักดิ์ นิตติวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจก๊าซยานยนต์ไทย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม เวลา 23.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณศุภโชค โอภาสะคุณ ทางช่อง SpringNews

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/368494820027199