ในปี 2556 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ทำการศึกษาผู้ได้รับผลประโยชน์จากการอุดหนุนราคาพลังงานจากครัวเรือน 5 กลุ่มโดยจำแนกตามรายได้จากรวยที่สุดไปจนที่สุดเป็นจำนวนเท่าๆ กัน จากกลุ่มตัวอย่างของประเทศที่กำลังพัฒนา 21 ประเทศ

0
468

ผลของการศึกษานั้นน่าสนใจมาก พบว่ากลุ่มคนรวยที่สุดของประเทศ คือกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 20 แรกจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดของประเทศ คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 สุดท้ายจะได้รับผลประโยชน์น้อยที่สุดจากนโยบายการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงจากตัวอย่างการศึกษานี้พบว่ากลุ่มคนรวยที่สุดได้รับผลประโยชน์จากการอุดหนุนราคาพลังงานมากกว่ากลุ่มคนจนที่สุดถึง 20 เท่าสำหรับน้ำมันเบนซิน 6 เท่าสำหรับน้ำมันดีเซล และ 13 เท่าสำหรับก๊าซหุงต้ม

ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะคนรวยย่อมมีศักยภาพในการใช้น้ำมันหรือพลังงานมากกว่าคนจนนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆ ประเทศเริ่มลดมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานลง ยกตัวอย่างเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และล่าสุดอียิปต์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557
ที่มา: http://bit.ly/1jtWcnw

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/306391799570835:0