ในสภาวการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ประเทศไทยเราควรทำอย่างไร เชิญรับฟังแนวทางการปฏิรูปพลังงานรองรับราคาน้ำมันผันผวน โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ และคุณอานิก อัมระนันทน์ ในรายการ Business Talk ทางช่อง NOW26 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

0
374

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/319665504910131