ในหลวง ร.๙ กับสายพระเนตรอันกว้างไกล ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้กับพสกนิกรไทย มีน้ำ มีไฟฟ้าใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0
336

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2x9mseL

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/713940085482669