ในอดีตเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันลด

0
366

แต่คราวนี้ไม่แน่ เพราะเศรษฐกิจโลกกำลังอ่อนแอ และโครงสร้างการผลิตน้ำมันได้เปลี่ยนแปลง กระจายไปหลากหลายประเทศ อีกทั้งโลกาภิวัฒน์ทำให้ตลาดทุนและการค้าขายเชื่อมโยงประเทศส่งออกและนำเข้าใกล้ชิดกันมากขึ้น ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศ ที่อาจจะส่งกระทบมาถึงเรา แม้ภายในประเทศไทยก็มีทั้งปัจจัยบวกและลบ

ที่มา : ทิศทางประเทศไทย : เหลียวโลกแลไทย ในช่วงน้ำมันลด
บทความจาก : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธุ์ 2559
บทความ: https://goo.gl/b0HtrT

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ : https://www.facebook.com/ERSFellowship/posts/459051480971532:0